Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi publicerar dokumentationer från våra större konferenser och nu senast en antologi Skolan nya rum - en antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur, i samarbete med Arkus.

Nyheter

2017 > 01

Forskning – vilka behov finns och hur kan den gå till?
De områden inom fältet ”bygga skola” där det finns behov av forskning som underlag för beslut är många samtidigt som en hel del av den forskning som finns inte är tillräckligt spridd. Välkommen till ett seminarium där kartan över forskningen och dess olika grenar ritas upp. Vilken forskning finns redan och vad saknas? Kan metoden Post Occupancy Evaluation, POE, eller ”gåtur” vara en metod vi kan använda mer i Sverige för att bättre förstå hur olika fysiska lärmiljöer fungerar?
Medverkar gör arkitekterna och forskarna Peter Lippman (verksam främst i Australien, USA och Sverige) samt Suzanne de Laval (Arkitekturanalys och Skolhusgruppen).
Torsdagen den 9 mars klockan 15.30-17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.
Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 2 mars. Seminariet är kostnadsfritt.
Seminariet samarrangeras av Forum Bygga Skola och Skolhusgruppen. 

Läs hela inlägget »

Vår senaste publikation

Kommande aktiviteter


26 mars Studiebesök på Tiundaskolan i Uppsala    INSTÄLLT
Anmälan

23 april Årsmöte med utdelning av Stort A samt diskussion kring ett Nationellt Centrum för Lärmiljö  INSTÄLLT
Anmälan

18 maj​​​​​​​ Inredning i skolor - en framtids-spaning med Anneli Frelin och Jan Grannäs från Högskolan i Gävle. Vi besöker Microsofts showroom för framtidens lärmiljö.
Anmälan

 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter