Om oss

Skolhusgruppen är en förening med medlemmar som arbetar med skolplanering och skolplaneringsfrågor professionellt. Vi är arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, skolplanerare, pedagoger, miljöpsykologer, forskare mm. Skolhusgruppen har under många år arbetat aktivt för att skolmiljön och barnens livsmiljö, skolgårdar och näraliggande områden ska utformas med hög kvalitet i alla avseenden. Skolhusgruppen arrangerade en konferens 2013 ”Konkurrensen om marken”,  som resulterade i en antologi 2014, utgiven av Skolhusgruppen i samarbete med Arkus och Movium Skolans och förskolans utemiljöer, Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö. Flera av Skolhusgruppens medlemmar medverkade som experter i framtagandet av Boverkets och Moviums Vägledning och Allmänna råd för barns utemiljö i anknytning till skolor och förskolor, Gör plats för barn och unga! publicerad i maj 2015. Nu senast har vi tillsammans med Arkus givit ut en ny antologi 2017 Skolans nya rum - En antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur.
Föreningen anordnar studieresor och -besök, seminarier samt konferenser. Föreningen stödjer också publiceringar av skrifter rörande skolhusplanering.
Medlemsskap i föreningen är personligt och kostar 350:- per år.

BLI MEDLEM! https://forening.foreningshuset.se/skolhusgruppen/blimedlem

Styrelsen

Ordförande   Helén Örtegren   helen.ortegren@telia.com
Vice orförande  Magnus Blixt magnus@blixtgordon.se 
Kassör   Hans Flygare  hans.flygare@sverigeslarare.se 
Sekreterare, webmaster:  Suzanne de Laval  suzanne.delaval@arkitekturanalys.se   
Ledamot    Anna Ellingsen    anna.ellingsen@cedervallarkitekter.se
Ledamot   Christina Bodin Danielsson  chrdan@kth.se
Ledamot  Sven-Olof Lundin Sven-Olof.Lundin@falkenberg.se  
Ledamot  Louise Sassene  louise.sassene@awlark.se
Suppleant  Jonna Isacson  jonna@jois.nu
Suppleant  Karolina Lorentzi  karolina.lorentzi@tengbom.se
Suppleant Isa Håkansson isa@maxarkitekter.se
Föreningens styrelsemedlemmar väljs för 2 år i taget. Antalet medlemmar skall vara mellan 6 och 8
Ordförande väljs direkt av stämman för 1 år i taget. Övriga poster utses inom styrelsen av dess medlemmar.

Föreningens adress

SKOLHUSGRUPPEN  
c/o Helén Örtegren
Tallkottsvägen 9
138 36 Älta

Övrig info

Organisationsnummer: 802401-2950

Medlem logga in

Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm.
 

Följ oss på Facebook