Skolhusgruppens årsmöte 28 maj 2018 Högsta betyg stort A delas ut

Skolans nya rum, release av boken och bilder från seminarierna


Nya skolor och förskolor november 2017, Förskolan Ferdinand i Norra Djurgårdsstaden, Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden, RWJ, och Kronängsskolan i Vaxholm inom Campus Vaxholm.

Programmet för studieresan


Nya skolor i söderort oktober 2016, Fredrika Bremergymnasiet i Haninge, Glömstaskolan i Huddinge och Rikstens skola i Botkyrka.

Programmet för studieresan 


KTH Arkitektur examensutställning i juni 2016 åk 3 som ritat skolor, förskolor och gymnasium


Skolhusgruppens studiebesök på Herrestaskolan i Barkarby i maj 2016

Programmet för studiebesöket


Skolhusgruppens studiebesök i två skolor Alpha i Nyköping och Höglundaskolan i Jordbro, okt 2015

Programmet för studieresan


Skolhusgruppen besökte tre nybyggda skolor i Stockholmsområdet i april 2015

Läs om skolorna, följ länkarna:   Rudboda skola        Mariehällsskolan      Kymlingeskolan     Kymlingeskolan interiör gestaltning   


Skolhusgruppens studieresa till Tyskland 2014


Studiebesök på Väsby Gymnasium


Skolhusgruppens studieresa till Holland 2011


Skolhusgruppens studieresa till Finland 2008


Skolhusgruppens studieresa till Norge 2007


Studiebesök på Strängnäs gymnasieskola