Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som på ena eller andra sättet engagerar sig i den fysiska skolmiljön. Vi hoppas på sikt att tillsammans med dem skapa ett Nationellt Centrum för lärmiljöer.

Nyheter

2016 > 02

Skolhusgruppen har nu skickat in vårt remissvar på betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö till Kulturdepartementet. Vi har haft ett möte då 15 medlemmar deltog och diskuterade betänkandet ur barnperspektiv. Hur blir barnens livsmiljö? Skolans miljö ute och inne? LOU-frågor, hälsofrågor mm.
Sammanfattningsvis vill vi att Boverket i samverkan med Movium och Folkhälsomyndigheten ska ha utökat ansvar för barns livsmiljö och barns delaktighet i planering.
Vi vill också att Skolverket tillsammans med Boverket ska arbeta fram riktlinjer för barns livsmiljö i skolan. Det krävs en handledning eller vägledning för skolbyggande.
Skolinspektionen bör få ett updrag att aktivt bevaka och utvärdera skolans fysiska miljö.
Vi efterlyser också satsningar på forskning kring barn och unga och deras livsmiljö.
En bättre beställarkompetens önskar vi oss och kunskapsutvecklling kring LOU. Barns delaktighet i planering kräver undervisning i skolan om arkitektur och samhällsplanering. En förbättrad allmänbildning kring arkitektur och samhällsplanering ger i förlängningen såväl bättre rustade beställare och politiker som allmänhet.
Låt ArkDes finnas kvar med sin arkitekturpedagogiska verksamhet baserad på samlingar, basutställning och utställningar.
Läs remissvaret i sin helhet

Läs hela inlägget »

Movium arrangerar en studieresa/kurs till Berlin i vår, 26-29 april. med temat BYGGA STAD FÖR BARN OCH UNGA, och studerar stadslekparker, förskolegårdar, bygglekplatser och stadsrum.
Länk till kursprogram och anmälan
 

Läs hela inlägget »

14-15 mars 2016 Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2016 Teknologisk Institut
14-15 mars 2016 Framtidens skol- och förskolemiljö 2016 Ability Partner
18-19 april 2016 Nya rön om utemiljöns betydelse för barns skolgång SIPU
19-20 april 2016 Konferens om byggandet av framtidens skolor Nohr Con
19-20 april 2016 Bygging av framtidens skole (i Oslo inkl. studietur) Nohr Con
24-25 maj 2016 Attraktiva skolgårdar Teknologisk Institut

Läs hela inlägget »

Svenska Dagbladet publicerar idag och några dagar framöver en artikelserie på Idagsidan om barnens utemiljö i en förtätad stad.
Journalister är Elisabet Andersson och Anna Asker
Första artikeln "De tänkte inte på barn när de byggde"
Andra artikeln "Vi bygger miljöer vi kommer att ångra"
SvD Debatt "Stadsplanerarna missar barnen" av Märit Jansson på SLU
Tredje artikeln "Flera hälsovinster med gröna gårdar"
Fjärde artikeln "Lättare få nya kompisar när gården är stor"
Femte artikeln "Små barn passa icke i städerna"
Sjätte artikeln "Att slå sig är den del av uppväxten"
Sjunde artikeln "Bygg för barn, lär av Hamburg och Berlin"
Åttonde artikeln "Större fokus på barn efter kritik"
Nionde artikeln "Garage och butiker går före barns hälsa"
Tionde artikeln "Farliga lekar har gett roliga minnen"

Läs hela inlägget »

Tid: Torsdag den 18 februari kl 08.00 – 09.00, frukost från 07.45
Plats: Tengbom, Katarinavägen 15, Stockholm
Osa: Tisdag 16 februari. Anmäl dig här >>
Skola och utbildning är en demokratisk grundpelare i samhället. Skolan ska vara en öppen plats där barn, ungdomar och pedagoger möts och lär av varandra. Det finns önskemål att skolbyggnader ska vara öppna och transparenta mötesplatser även i inlärningsmiljön, för att bland annat motverka mobbning och utanförskap. I detta samtal diskuterar vi om framtidens läromiljöer kan vara både öppna och transparenta, samtidigt som de är trygga platser.

Håkan Forsell, urbanhistoriker och författare, leder samtalet och bidrar med synen på skolan som föränderlig miljö. I panelen ingår Lina Swanberg, Arkitekt SAR/MSA, segmentsansvarig för ubildning på Tengbom och Olle Burell, Skolborgarråd (s) i Stockholm och även arkitekt

Läs hela inlägget »

Nu som E-bok!

Kommande aktiviteter


Årsmöte 14 maj på Bäckahagens skola
All information till vänster på sidan.
Anmälan senast 10 maj. Endast för medlemmar. Bli gärna medlem!

Webbföredrag 28 maj klockan 10-11
Julia Morris från Australien håller webbföredrag på Högskolan i Gävle.
Complexities concerning the measurement of furniture and learning. Considerations for future research.
Anmälan för att få länk till föredraget.

Följ vår Facebookgrupp. Där kan alla gruppmedlemmar bidra med tips, artiklar bilder, inbjudan till seminarier mm.

Skolhusgruppen på LinkedIn

Skolhusgruppen på Instagram
 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter