Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som på ena eller andra sättet engagerar sig i den fysiska skolmiljön. Vi hoppas på sikt att tillsammans med dem skapa ett Nationellt Centrum för lärmiljöer.

Nyheter

2016 > 10

Sammanfattning av mötena (från 2016-09-12) om tävlingen som Skolhusgruppen planerar om Temporära skolbyggnader. 

Mötet med skolhusgruppen: 
Syftet med skolhusgruppsmötet var att känna av pulsen kring frågan om tillfälliga skol- och förskolelokaler (moduler/paviljonger) inför formandet av en arkitekttävling.
Det fanns olika parter representerade på mötet; kommuner, arkitekter, tillverkare m.m. som kunde bidra med sina aspekter på ämnet. Alla var eniga om att vilja förbättra läget. Efter intensiva och långa diskussioner dök det upp många olika synpunkter kring problemen samt lösningarna. Frågan var vad man skulle fokusera på, och vad man kunde förvänta sig att tävlingen skulle generera.
Några huvudpunkter:

  • Liten och verklighetsnära – eller stort och visionärt? Var i skalan och inom vilka tidsramar ska tävlingen fokusera på?
  • Verksamhetsanpassat (pedagogerna), arkitektoniskt, snabbt och ekonomiskt.Viktiga förutsättningar för tävlingen.
  • Innovativare lösning. Inte begränsas till befintliga moduler/paviljonger, ta ett större grepp. Skapa helt nya prefab-lösningar? Eller se på ombyggnader av befintliga lokaler eller andra lösningar inom staden?
  • Kravställande dokument eller underlag, efterfrågades från beställarsidan för stöd i upphandlingen av paviljonger. Utöver det så är det viktigt att det går snabbt, håller budget (/läsår/barn) och uppfyller minimikrav, vilket den nuvarande lösningen gör...

Fram till den 20:e november kan alla tipsa om möjliga aktörer (tillverkare/leverantörer/beställare m.fl.) för sponsring och engagemang. I det tidiga skede som vi befinner oss i nu skulle de kunna vara med och forma tävlingen. Vi är också väldigt tacksamma om folk skulle vilja hjälp till i arbetet med tävlingen.
Maila Joung-Min eller Lars om ni har några tips på vem ni tror är intresserade och på vilket sätt, om ni själva är intresserade eller om ni har några frågor. 
 
Mötet med Sveriges Arkitekter:
Julia Hertzman (Projektledare tävlingar) och Sandra van Rooij Edfelt (Processledare tävlingar) på Sveriges Arkitekter hade möjlighet att träffa några av oss från styrelsen, tidigare under dagen innan medlemsmötet, där de visade stor entusiasm för en eventuell tävling kring det aktuella temat.
Efter att ha talat brett kring ämnet så konstaterades det att det fanns väldigt mycket kvar att fatta beslut kring. Skulle det vara en ”idétävling” eller ”projekttävling”? Hur stor är omfattningen? Det positiva med att ha det som projekttävling skulle vara att tävlingsdeltagarna troligtvis skulle investera mer i förslagen då man kan se ett fortsatt samarbete med något som byggs på riktigt.
Frågorna som vi skulle ta med oss var:

  • Vad vi vill med en tävling? 
  • Vad ska den innefatta?
  • Vilka aktörer kommer att vara involverade? (som kommer att kunna påverka tävlingen, antingen i form av sponsring eller medverkan)

Skolhusgruppen skulle återkomma med tydligare riktning i vad vi vill med tävlingen och förslag på potentiella aktörer för tävlingen (SA skulle sedan hjälpa oss att formalisera arrangörskapet med aktörerna och ge oss en offert på sitt arbete).   
 

Läs hela inlägget »

Skolhusgruppen arrangerar en studieresa den 27 oktober till tre nya skolor: Fredrik Bremergymnasiet i Haninge, Glömstaskolan i Huddinge och Rikstens skola i Botkyrka. Medlemmar 700:-, ej medlemmar 850:-
Läs inbjudan här!
Anmälan 

Läs hela inlägget »

Nu som E-bok!

Kommande aktiviteter


Årsmöte 14 maj på Bäckahagens skola
All information till vänster på sidan.
Anmälan senast 10 maj. Endast för medlemmar. Bli gärna medlem!

Webbföredrag 28 maj klockan 10-11
Julia Morris från Australien håller webbföredrag på Högskolan i Gävle.
Complexities concerning the measurement of furniture and learning. Considerations for future research.
Anmälan för att få länk till föredraget.

Följ vår Facebookgrupp. Där kan alla gruppmedlemmar bidra med tips, artiklar bilder, inbjudan till seminarier mm.

Skolhusgruppen på LinkedIn

Skolhusgruppen på Instagram
 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter