Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som på ena eller andra sättet engagerar sig i den fysiska skolmiljön. Vi hoppas på sikt att tillsammans med dem skapa ett Nationellt Centrum för lärmiljöer.

Nyheter

2015

I tidskriften FOKUS 2015-49 finns en artikel om hur man resonerar kring programmet för den nya Skapaskolan i Huddinge. Arkitekter är Marge arkitekter i samarbete med Peter Lippman från USA. Skolan ska vara byggd och klar 2017.
Spännande läsning!
Länk till artikeln

Läs hela inlägget »
Etiketter: fokus, programarbete, artikel
Foto: Anna Törnquist Foto: Anna Törnquist

Här är länk till en artikel på Anna Törnquists hemsida. Hon skrev artikeln till Specialpedagogisk tidskrift 3/14. Länk till artikeln
Mycket läsvärd och bra artikel där det klassiska klassrummet ifrågasätts och hon diskuterar vilka typer av undervsningsrum vi behöver i stället. Kolla gärna på hennes hemsida också, hon specialicerar sig på skolmiljöer. http://www.annatornquist.se/arkitekt

Läs hela inlägget »

Den 25 januari bjuder Skolhusgruppen in till ett möte då vi diskuterar Gestaltad Livsmiljö-utredningen.
Alla är välkomna. Kostnad för deltagande 150:- Enkel förtäring.
Klockan 18.00 på Tengboms i Stockholm, Katarinavägen 11 vid Slussen.
Anmälan obligatorisk

Läs hela inlägget »

Nu har Christer Larsson presenterat utredingen av en ny Arkitektur, form och designpolitik för Sverige. Barnens miljö pekas ut som viktig och att barnen får vara delaktiga och att de lär sig något om arkitketur och samhällsplanering i skolan.
Läs utredningen
Kerstin Brunnberg, överintendent på ArkDes, har skrivit ett pressmeddelande om vad hon tycker om nedläggningen av ArkDes
Läs Kerstin Brunnbergs pressmeddelande

Läs hela inlägget »

Skolhusgruppen arrangerar höstens studieresa till två intressanta nya skolor:
Alpha ny högstadieskola i Nyköping, Carlstedt Arkitekter 2014, planerad enligt "Nyköpingsmodellen". Skolan fick Sveriges Arkitekter i Sörmlands arkitekturpris 2014.
Höglundaskolan ny F-6 skola i Jordbro, Haninge, 2013, Kristian Lindgren arkitektkontor, en skola utan korridorer. Skolan blev framröstad till årets Haningebyggnad 2014.
Läs mer om skolorna
Visning av skolorna, gemensam bussresa från Stockholm, fika och lunch ingår. Bussen avgår från Vasagatan vid Centralen kl 08:30 och är åter i Stockholm ca 16:30.
Kostnad 700:- för medlemmar, 1000:- för icke medlemmar. Att bli medlem kostar 300:-
Anmälan senast fredag 9 oktober,

Läs hela inlägget »

Nu är det dags för release av boken "Bygga stad för barn - en kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys", författare Suzanne de Laval.
Hoppas vi ses på ArkDes den 9 oktober! Alla är välkomna!
Läs mer om boken
Läs inledningskapitlet

Läs hela inlägget »

ARKiS bjuder in till ett nätverksmöte den 22 oktober kl 15-17 hos Sveriges Arkitekter i Stockholm
Plus ett likadant möte i Göteborg 5 november kl 15-17 på Chalmers Arkitektur
Då ska vi gå igenom förslaget till arkitekturpolitik "Gestaltad livsmiljö" som släpps den 14 oktober. Hur har de hanterat barnperspektivet?
Alla är välkomna! Anmälan obligatorisk.
Anmälan via länken.

Läs hela inlägget »

Snart kommer boken som är en kunskapsöversikt. Den ges ut av Arkus och är gjord med anslag från Formas. Länken leder till Arkus "Månadens tanke" där det inledande kapitlet presenteras. Där kan du läsa en introduktion till boken och varför den skrivits.
Länk till Månadens tanke

Läs hela inlägget »

I dagens nummer av Lärarnas Tidning, nr 12 2015, finns fyra artiklar om skolgårdar, med anledning av Boverkets allmänna råd och vägledning. Bra att lärarna uppmärksammas på frågan.
Skolgårdar får inte plats
Vägen till grönskan går över gatan
Skolinspektionen ställer inga krav
Behövs gårdar?

Läs hela inlägget »

Här kommer en lista på en rad konferenser och studiebesök som olika kommersiella aktörer erbjuder när det gäller skolbyggande plus en kommunal konferens i Malmö och MSB:
TEKNOLOGISK INSTITUT
8-9 september Barns lek och utemiljö
6-7 oktober Ny- och ombyggnad av förskolor
17-18 november Skolbibliotek
ABILITY PARTNER
11-12 november Framtidens skol- och förskolemiljö
NOHR CON
24-25 november Studietur och konferens om byggandet av framtidens skolor
MALMÖ och LUNDS NATURSKOLOR
12 november Hur gör vi plats för barn och unga?
MSB, MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
6-7 oktober Säkerheten i och kring skola

Läs hela inlägget »
Etiketter: konferenser, studieresor

En ny forskningsrapport från University of Salford i Manchester där forskarna har utvärderat en lång rad skolbyggnader och visar att en god fysisk skolmiljö, särskilt ett bra klassrum, ger bättre resultat i skolan. Enligt forskarna skulle det påverka elevernas resultat med 16 %.
"Natural light, temperature, air quality, colour and individualised classroom design amongst the biggest physical factors impacting on pupils’ learning progress".
Läs mer och ladda hem rapporten!   Här är länken

Läs hela inlägget »

På RIBA i London pågår just nu en utställning med brutalistiska lekredskap i betong, återuppbyggda i skala 1:1. Kolla deras hemsida och kolla även hashtaggen #BrutalistPlayground, massor av bilder.
På hemsidan finns en film som presenterar utställningen
Länk till Brutalist Playground

Läs hela inlägget »

Trendspaning: Hur utvecklas arkitekturen inom skola/kreativa lärmiljöer? Och hur påverkar arkitekturen inlärning?
En god lärmiljö kräver inte bara skickliga pedagoger och goda undervisningsförutsättningar – även lokalmässiga faktorer spelar in. Det kan handla om allt från hur ljus, ljud och luft samspelar med aspekter som design och materialval. Hur definierar man en god lärmiljö i dag? Vilken betydelse har arkitekturen och den fysiska miljön för inlärningen? Hur ska en sådan pedagogisk byggnad utformas?

  • Lina Swanberg, studiochef, Tengbom
  • Suzanne de Laval, tekn. dr., Arkitekturanalys
  • Susana Olsson Casas, vd, Vittra

Business Arena i Stockholm 16/9 klockan 14.30

Läs hela inlägget »

Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur bjöd i maj 2015 in till ett samtal med rubriken ”Lärandets arkitektur”. Här är ett referat från samtalet om skolans arkitektur. Några av deras slutsatser var att det behövs forskning och det behövs bättre samverkan vid skolplanering och bättre beställarkompetens - och det visste vi ju. Ett par exempel från Danmark diskuterades, bland annat Örestadsgymnasiet med helt öppen planlösning, med skolans rektor Allan Kjear Andersen. Läs referatet

Läs hela inlägget »

I år håller Sveriges Arkitekter ett seminarium med rubriken:
Kreativa lärmiljöer förbättrar skolresultaten
Platsen är Arkitekturträdgården och tiden är måndagen klockan 10.00 - 10.55
Läs mer om detta
 

Läs hela inlägget »

Nu finns dokumentation från studieresan, i april i år, till tre nybyggda skolor på hemsidan. I GALLERIET finns foton från de tre skolorna, samt nedladdningsbara presentationer.

Läs hela inlägget »

På Skolhusgruppens årsmöte höll Helena Westholm ett intressant föredrag. Här har du möjlighet att ladda hem det.  Föredraget

Läs hela inlägget »

Nu finns Boverkets dokumentation från konferensen "Gör plats för barn och unga!" Där kan man ladda ner alla föredragningarna och "se" vad som sades. Bilden är från Boverkets dragning med rekommendationer för friyta. 30 kvm är som 2,5 parkeringsplatser och 40 kvm är som drygt 3 parkeringsplatser. Nog borde väl varje barn få åtminstone så mycket yta att springa runt på! 3000 kvm för en skolgård är mindre än en fotbollsplan.
Här är länken

Läs hela inlägget »

En alldeles färsk bok! En handledning för den som utvecklar och förvaltar skolgårdar och förskolegårdar. Författare är Lena Jungmark och Petter Åkerblom, utgivare är SKL.
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand. Skolgården är dessutom en viktig lärandemiljö för verksamheten.
Beställ boken
 

Läs hela inlägget »

Konferens 3-4 juni 2015 i Sundbyberg.
Boverket och Tankesmedjan Movium vid SLU presenterar Nya nationella riktlinjer – vad kan det innebära för planering, utformning och förvaltning av skolgårdar och förskolegårdar? Föredrag och studiebesök.
Länk till inbjudan
 

Läs hela inlägget »

Den 7 maj arrangerar SKOLHUSGRUPPEN årsmöte på Zinkets förskola i Vällingby, Grimsta, adress Kanngjutargränd 26, klockan 18.00 - 21.00
Vi inleder med ett föredrag av Helena Westholm om hennes nyutkomna bok
FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK - Erfarenheter från energieffektiva byggnader
Därefter årsmötesförhandlingar
Anmälan senast den 30 april 
Vi bjuder på en enkel förtäring, mötet är kostnadsfritt. Även icke medlemmar är välkomna, men man måste anmäla sig. Medlemmar i föreningen har fått kallelse via e-post.
OBS! Den som är medlem ska anmäla sig via "Min sida" - inte som "icke medlem" när ni använder länken nedan.
Anmälan

Läs hela inlägget »

Sweco arrangerar ett seminarium den 7 maj 2015 i Swecohuset klockan 13.00-16.30
Hur skapar vi en socialt hållbar lärmiljö för våra barn och unga? Föranmälan senast 4 maj.
Länk till inbjudan
Samma dag den 7 maj håller Skolhusgruppen sitt årsmöte på kvällen, klockan 18.00-21.00 på förskolan Zinket i Vällingby, med föredrag av Helena Westholm om energieffektiva förskolor.
Anmäl dig!

Läs hela inlägget »

Titti Olsson har skrivit en mycket tänkvärd artikel i Tidskriften STAD, som också är utlagd på Hållbar stads hemsida. Här citeras ingressen: "Tillgången till mark är starkt begränsad, ett minimimått på lekyta utomhus på 10 m2 per barn ska uppfyllas och landskapsarkitekterna ska redovisa ett visst antal olika lekfunktioner i sina förslag. Byggnadens tak och väggar tas till hjälp för att inom tomten rymma det utomhusutrymme som krävs. Konstmaterial rullas ut på terrasser och lutande väggar. Hur fungerar ett utomhus som allt mer förlorar kontakten med marken och jorden för barn och personal?"
Slutsatsen för envar som läser artikeln är att det INTE funkar med barnen på taket.
Länk till artikeln

Läs hela inlägget »

Barns välmående och lek påverkas av den fysiska miljön och av pedagogernas normer och regler. Normer och regler för vad man får göra och inte får göra synliggörs också genom utformingen av den fysiska miljön. Det visar årets uppdatering av databasen för skandinavisk forskning på förskoleområdet.
Läs artikeln på Skolverkets hemsida

Läs hela inlägget »

En heldag med nya skolor i Stockholmstrakten. Samling i Ropsten kl 9.00 för fortsatt resa med egen buss. Dagen avslutas vid Sundbybergs station ca kl 16.30. Kostnad: 500 kr för medlemmar, 650 kr för icke medlemmar. Anmälan: senast 7 april Följ länken: https://forening.foreningshuset.se/skolhusgruppen/evenemang/visa/6745-studiebesok---nya-skolor-14-april-2015
Rudboda skola, Lidingö, 2014. En nybyggd F-6 skola för 370 barn med fullstor idrottshall
Mariehällsskolan, Annedal Stockholm, 2014. En nybyggd F-6 skola för 720 elever
Kymlingeskolan och Kymlinge förskola, Sundbyberg, 2014. En F-6 skola samt förskola.
Programmet i PDF

Läs hela inlägget »

Fint i kombination med Boverkets allmänna råd och vägledning för barns utemiljö.
"Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design. Den särskilde utredaren Christer Larsson ska även nu analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling."....."Därför ges utredaren i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Detta inkluderar bl.a. frågor om medborgardialog och vikten av att se till barns och ungas särskilda förutsättningar för deltagande."
Läs hela pressmeddelandet

Läs hela inlägget »

Här kommer en lista på en rad konferenser och studiebesök som olika kommersiella aktörer erbjuder när det gäller skolbyggande.
Förskolans innemiljö Teknologisk Institut  20 mars
Studiedag till nybyggda och ombyggda skolor i Stockholmsområdet  Nohr-Con 9 april
​Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015  Teknologisk Institut  20-21 april
Framtidens skol- och förskolemiljöer Ability Partner  19-20 maj
 

Läs hela inlägget »

Nu finns Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet publicerat, och det träder i kraft den 1 mars. I maj kommer vägledningen.
Länk till Boverket

Läs hela inlägget »

Tidskriften STAD nr 8 2015 har temat Kampen om utrymmet– vem får ta plats i det offentliga rummet? 
Ur programmet: Landskapsarkitekt Ulrika Åkerlund, Boverket, intervjuas av landskapsarkitekt Anna Lenninger om Boverkets nya Allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor och skolor. 

När: 19 mars 2015 kl 17:00
Var: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm
Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk!
 

Läs hela inlägget »

En ny rapport av Helena Westholm och Petter Rydsjö om erfarenheter från energieffektiva byggnader. Här studeras några av de nya energisnåla förskolor som byggts de senaste 5 åren. Utformningsaspekter som är relaterade till energibesparing, till exempel kompakt form, vindfång, fönsterutformning, belysning, solvärme studeras i förhållande av vad de kan betyda för den dagliga verksamheten och pedagogiken på förskolor.
Projektet har finansierats av Arkus och Lågan.
Länk till rapporten

Läs hela inlägget »

Den 10 februari träffas SKOLHUSGRUPPEN och diskuterar skolgårdar och förskolegårdar, med anledning av Boverkets remiss av Vägledning för friyta för fritidshem, förskolor och liknande.
GÄSTER för kvällen är Henrik Nerlund från Skönhetsrådet och Olle Burell, Stockholms skolborgarråd.
De berättar kort hur de ser på denna fråga och sedan diskuterar vi tillsammans.

Tid: Tisdagen den 10 februari klockan 18-20
Plats: Lärarnas Hus, Lärarförbundet, Stora Essingen
Kostnad: 100 kr för medlem, 150 kr för icke medlem betalas vid anmälan
Anmälan: https://forening.foreningshuset.se/skolhusgruppen/evenemang/visa/6453-krav-pa-utemiljoer-for-skola-och-forskola  

Läs hela inlägget »

Superintressant artikel av Fredrika Mårtensson i senaste numret av Arkitekten (februari 2015) om forskningen kring barns behov av lockande rörelseutrymmen i staden. Viktig kunskap för planerare.
Fredrika är forskare och miljöpsykolog på SLU i Alnarp.
Artikeln finns tillgänglig via Sveriges Arkitekters hemsida  
https://www.arkitekt.se/tidningen-arkitekten/ 

Läs hela inlägget »

Nu som E-bok!

Kommande aktiviteter


Årsmöte 14 maj på Bäckahagens skola
All information till vänster på sidan.
Anmälan senast 10 maj. Endast för medlemmar. Bli gärna medlem!

Webbföredrag 28 maj klockan 10-11
Julia Morris från Australien håller webbföredrag på Högskolan i Gävle.
Complexities concerning the measurement of furniture and learning. Considerations for future research.
Anmälan för att få länk till föredraget.

Följ vår Facebookgrupp. Där kan alla gruppmedlemmar bidra med tips, artiklar bilder, inbjudan till seminarier mm.

Skolhusgruppen på LinkedIn

Skolhusgruppen på Instagram
 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter