Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi publicerar dokumentationer från våra större konferenser och nu senast en antologi Skolan nya rum - en antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur, i samarbete med Arkus.

Nyheter

2016 > 12

Likt fågel Fenix reser sig en ny Tiundaskola ur askan. I Uppsala rev man Tiundaskolan och bygger nu en ny skola på samma plats. Skolfastigheter i Uppsala bjuder på hela förloppet med text och bilder på sin hemsida. Den ska stå klar till hösten 2018. Då får vi se till att göra studiebesök där!
Läs om Tiundaskolan!
 

Läs hela inlägget »

Vår senaste publikation

Kommande aktiviteter

4 mars  Seminarium om Inkluderande lärmiljöer hos White Arkitekter
Anmälan
26 mars Studiebesök på Tiundaskolan i Uppsala
Anmälan
23 april Årsmöte med utdelning av Stort A samt diskussion kring ett Nationellt Centrum för Lärmiljö
Anmälan
20 maj​​​​​​​ datum kan ändras
Framtidsspaning med Anneli Frelin och Jan Grannäs från Högskolan i Gävle, om inredning i skolor och hur den påverkas av digitaliseringen.
Anmälningformulär läggs ut inom kort
 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter