Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som på ena eller andra sättet engagerar sig i den fysiska skolmiljön. Vi hoppas på sikt att tillsammans med dem skapa ett Nationellt Centrum för lärmiljöer.

Nyheter

2016 > 06

Ny- och ombyggnad av förskolemiljöer, Teknologisk Institut, 21-22 september, Stockholm
Framtidens skol- och förskolemiljöer 2016, Ability Partner 24-25 oktober, Stockholm
Konferens om byggandet av framtidens skolor 2016, Nohr-Con 22-23 november, Stockholm
Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2016, Teknologisk Institut, 30 nov-1 dec, Stockholm
 

Läs hela inlägget »

BUB arrangerar sitt årliga seminarium i Alnarp den 23 november.
Flera av föredragen handlar om skolans utemiljö, med exempel från Stockholm, Karlstad och Malmö. Vi får höra om en skola med taket som lekniljö.
Ett tips, anmäl dig till nätverket, det är gratis och de årliga träffarna är gratis. Alltid angelägna frågor som diskuteras.
Läs mer om årets träff

Läs hela inlägget »

Bygga stad för barn och unga Kurs i Berlin 5 oktober - 8 oktober 2016.
Tankesmedjan Movium arrangerar en kurs i Berlin – en stad där både lekmiljöer och attityder till barns utveckling har internationellt hög renommé. Besök på annorlunda utemiljösatsningar i tättbebyggda stadsdelar – delvis via cykel – bland annat skolgårdar, bygglekplatser, stadsodling och stadsutvecklingsprojekt som ger plats för barn och unga.
Läs mer

Läs hela inlägget »

En alldeles ny bok, en antologi där vi får veta allt om lekplatser. Redaktörer för antologin är Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo. Boken riktar sig till den som arbetar med – eller utbildar sig inom – planering, gestaltning och förvaltning av bebyggd miljö, parker och lekmiljöer, men även till beslutsfattare eller den som har intresse för frågor kring barns plats i staden, synen på barn i samhället, liksom stadens gröna kulturarv och historia och en hållbar stadsutveckling. Boken är utgiven av Byggtjänst.
Länk till mer information

Läs hela inlägget »

Nu finns också bilder från examensutställningen på KTH Arkitektur åk 3 som gjort kandidatarbeten och ritat förskolor, skolor och gymnasium. Nästa år kommer 3-orna att ha skolor som tema igen - och då hänger vi på.
Länk till bilder i galleriet

Läs hela inlägget »

Nu finns det bilder utlagda i galleriet från Herrestaskolan i Barkarby. Studiebesöket var mycket intressant. Vi var ett fyrtiotal besökare från Skolhusgruppen och Ian Craig som varit projektledare berättade om hur projekteringen och bygget gått till, när man byggt Sveriges första skola byggd i massivträ. Bygget går snabbare med massivträ och det är enkelt att bygga om, enklare än i en betongbyggnad. Konsulterna behöver dock tänka i nya banor. 
Känslan i byggnaden var mycket speciell. Så fort man kom in kände man en distinkt trädoft som följde med i hela huset. Allt är byggt i trä! Skolan är ritad av Liljewall arkitekter.
Länk till bilderna i galleriet

Läs hela inlägget »

Nu som E-bok!

Kommande aktiviteter


Årsmöte 14 maj på Bäckahagens skola
All information till vänster på sidan.
Anmälan senast 10 maj. Endast för medlemmar. Bli gärna medlem!

Webbföredrag 28 maj klockan 10-11
Julia Morris från Australien håller webbföredrag på Högskolan i Gävle.
Complexities concerning the measurement of furniture and learning. Considerations for future research.
Anmälan för att få länk till föredraget.

Följ vår Facebookgrupp. Där kan alla gruppmedlemmar bidra med tips, artiklar bilder, inbjudan till seminarier mm.

Skolhusgruppen på LinkedIn

Skolhusgruppen på Instagram
 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter