Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som på ena eller andra sättet engagerar sig i den fysiska skolmiljön. Vi hoppas på sikt att tillsammans med dem skapa ett Nationellt Centrum för lärmiljöer.

Nyheter

Skolhusgruppen håller årsmöte tisdagen den 14 maj klockan 17:00 i Bäckahagens skola, om- och nybyggd av Liljewall arkitekter.
Skolan ligger på Skebokvarnsvägen 55 i Bandhagen (Tunnelbana gröna linjen till station Bandhagen).
Anmälan är obligatoriskt.
Årsmötet är kostnadsfritt och endast för medlemmar och inbjudna gäster.

Program för mötet:

  • Marie Eriksson, administrativ chef på skolan välkomnar oss och visar runt tillsammans med arkitekt Veronica Sundqvist från Liljewalls. Vi får se en etapp av skolan som är klar: nybyggnaden för F-3 med matsal och kök.
  • Föredrag av Madeleine Nordenknekt, Linda Nilsson och Eisel Miranda som tillsammans driver ett utvärderingsprojekt av en skola som Liljewalls ritat; Hyllievångsskolan i Malmö. Ett intressant exempel på hur arkitekter kan skaffa sig kvalificerad erfarenhetsåterföring.
  • Utdelning av Högsta betyg Stort A.
  • Årsmötesförhandlingar med val av styrelse, revisorer och valberedning.
  • Enkel förtäring.  


Välkomna önskar styrelsen!
 

Läs hela inlägget »

Nu finns videon från webbinariet den 21 februari utlagt på vår hemsida. Där får ni Magda Mostafas föredrag och frågestunden efteråt. Håll tillgodo!

Läs hela inlägget »

Nu är hemsidan uppdaterad med flera nya aktuella skrifter om skolor, förskolor och barns miljö. Massor att läsa och lära. Det är glädjande att vi nu i Sverige har en omfattande forskning som rör Skolhusgruppens frågor både på SLU och HIG. SKR är aktiva med många skrifter. Vi är stolta att kunna bidra till spridningen av ny kunskap med hemsidan och med seminarier, webinarier och studiebesök.
Idag var det release på slutrapporten om "Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler" - mycket läsvärd!
Länk till de nya publikationerna

Läs hela inlägget »

Moderna tolkningar och traditionella material är rubriken när Mikki Ristola berättar om sin skolhusplanering i Finland.
Tid: 11:30-12:30
Plats: ÅWL arkitekter Nytorgsgatan 30, Stockholm
Inbjudan
Anmälan

Läs hela inlägget »

Nu har vi lagt ut videofilmer från två webinarier under hösten 2023
Seminarium om CoReD
Seminarium om Kirunagymnasiet
Kolla länken till videor (flikarna överst) 

Läs hela inlägget »

Skolhusgruppen bjuder in till ett webbinarium kring autism friendly school design.
Onsdagen 21 februari klockan 14-16.
Deltagaravgift 100 kronor.
Vår föreläsare och gäst är professor Magda Mostafa på American University i Kairo.
Hon har bland annat skrivit en ”Autism Friendly Design Guide”  Just denna publikation fokuserar på universitetsmiljö, men hon har även studerat skolmiljöer.Vi kommer att få höra om bådadera. 
Läs gärna rapporten i förväg, så du/ni har bra frågor till henne. Med detta föredrag får vi höra om kunskapsläget internationellt kring miljöer för personer med NPF-diagnoser.
Välkomna önskar styrelsen - alla är välkomna medlemmar och icke medlemmar
Anmälan

Läs hela inlägget »

Seminarium: Värdefull verktygslåda för utvärdering av lärmiljöer som stödjer kollaborativt lärande
Välkomna till ett exklusivt tillfälle att ta del av en presentation på engelska av projektet CoReD - Collaborative ReDesign with Schools - "Getting together to change school space"!

Föreläsare: doktor Pamela Woolner, Newcastle University, och professor Anneli Frelin, Högskolan i Gävle.

Forskare och skolor i sex europeiska länder har samarbetat för att bättre förstå utformning av fysiska lärmiljöer och användning av dessa. Fyra principer och sex användbara utvärderingsverktyg har utvecklats och beskrivits inom projektet CoReD. Projektet är delfinansierat av Erasmus+ Programmet inom EU.

Datum: Tisdagen den 21 november 2023
Plats: På plats hos Tengbom på Hälsingegatan 49 i Stockholm alternativt digitalt.
Tider:
Kl. 16.30 Incheckning och enkel förtäring för er som deltar på plats
Kl. 17-19 Föredrag med tid för deltagarnas frågor
Kostnad på plats: 300 kronor/deltagare för medlemmar samt 500 kronor/deltagare för icke medlemmar för deltagande på plats.
Kostnad digitalt deltagande:  200 kronor/deltagare för medlemmar samt 300 kronor/deltagare för icke medlemmar.

Länk till anmälan på plats
Länk till digitalt deltagande via Teams

Anmälan är bindande.

Välkomna! önskar styrelsen för Skolhusgruppen

Läs hela inlägget »

Vi har förlängt anmälningstiden till studieresan. Sista datum för anmälan 23 augusti kl 15. Anmälan i mån av plats, först till kvarn! Länk till anmälan, se spalten till höger "kommande aktiviteter".

Läs hela inlägget »
Magnus Anclair och Karolina Lorentzi Magnus Anclair och Karolina Lorentzi

Skolhusgruppen höll ett feststämt årsmöte och firade 40 år med föredrag av Lars Lindstaf och Birgitta Holm (via länk från Portugal) Föredragets bildspel finns att ladda ner. Magnus Anclair fortsatte med lite framåtblick och sedan fritt samtal kring sakernas tillstånd. 
Vi delade ut Högsta betyg Stort A till Magnus Anclair och Forum Bygga Skola. Vår motivering: ”Skolhusgruppen tilldelar Högsta betyg Stort A till Forum Bygga Skola och Magnus Anclair. Forum Bygga Skola har skapat en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kunskapstillväxt inom skolbyggande för hela landet. Magnus Anclair arrangerar med stort engagemang och stor nyfikenhet en mängd olika slags lärtillfällen och bidrar genuint till att öka kompetens och beställarkvalitet över hela landet när det gäller skollokaler och lärmiljöer.” 
Till ny ordförande för Skolhusgruppen valdes Helén Örtegren och vi tackade mångåriga orföranden Karolina Lorentzi för en fin isats. Hon fortsätter som suppleant.
 

Läs hela inlägget »

SKR har genom åren publicerat  och finansierat en lång rad publikationer om lärmiljöer 2010-2022. Här är deras egen lista med länkar för nedladdning.
Offentliga fastigheter

Läs hela inlägget »

Nu som E-bok!

Kommande aktiviteter


Årsmöte 14 maj på Bäckahagens skola
All information till vänster på sidan.
Anmälan senast 10 maj. Endast för medlemmar. Bli gärna medlem!

Webbföredrag 28 maj klockan 10-11
Julia Morris från Australien håller webbföredrag på Högskolan i Gävle.
Complexities concerning the measurement of furniture and learning. Considerations for future research.
Anmälan för att få länk till föredraget.

Följ vår Facebookgrupp. Där kan alla gruppmedlemmar bidra med tips, artiklar bilder, inbjudan till seminarier mm.

Skolhusgruppen på LinkedIn

Skolhusgruppen på Instagram
 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter