Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som på ena eller andra sättet engagerar sig i den fysiska skolmiljön. Vi hoppas på sikt att tillsammans med dem skapa ett Nationellt Centrum för lärmiljöer.

Nyheter

2015 > 03

Barns välmående och lek påverkas av den fysiska miljön och av pedagogernas normer och regler. Normer och regler för vad man får göra och inte får göra synliggörs också genom utformingen av den fysiska miljön. Det visar årets uppdatering av databasen för skandinavisk forskning på förskoleområdet.
Läs artikeln på Skolverkets hemsida

Läs hela inlägget »

En heldag med nya skolor i Stockholmstrakten. Samling i Ropsten kl 9.00 för fortsatt resa med egen buss. Dagen avslutas vid Sundbybergs station ca kl 16.30. Kostnad: 500 kr för medlemmar, 650 kr för icke medlemmar. Anmälan: senast 7 april Följ länken: https://forening.foreningshuset.se/skolhusgruppen/evenemang/visa/6745-studiebesok---nya-skolor-14-april-2015
Rudboda skola, Lidingö, 2014. En nybyggd F-6 skola för 370 barn med fullstor idrottshall
Mariehällsskolan, Annedal Stockholm, 2014. En nybyggd F-6 skola för 720 elever
Kymlingeskolan och Kymlinge förskola, Sundbyberg, 2014. En F-6 skola samt förskola.
Programmet i PDF

Läs hela inlägget »

Fint i kombination med Boverkets allmänna råd och vägledning för barns utemiljö.
"Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design. Den särskilde utredaren Christer Larsson ska även nu analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling."....."Därför ges utredaren i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Detta inkluderar bl.a. frågor om medborgardialog och vikten av att se till barns och ungas särskilda förutsättningar för deltagande."
Läs hela pressmeddelandet

Läs hela inlägget »

Här kommer en lista på en rad konferenser och studiebesök som olika kommersiella aktörer erbjuder när det gäller skolbyggande.
Förskolans innemiljö Teknologisk Institut  20 mars
Studiedag till nybyggda och ombyggda skolor i Stockholmsområdet  Nohr-Con 9 april
​Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015  Teknologisk Institut  20-21 april
Framtidens skol- och förskolemiljöer Ability Partner  19-20 maj
 

Läs hela inlägget »

Nu som E-bok!

Kommande aktiviteter


Årsmöte 14 maj på Bäckahagens skola
All information till vänster på sidan.
Anmälan senast 10 maj. Endast för medlemmar. Bli gärna medlem!

Webbföredrag 28 maj klockan 10-11
Julia Morris från Australien håller webbföredrag på Högskolan i Gävle.
Complexities concerning the measurement of furniture and learning. Considerations for future research.
Anmälan för att få länk till föredraget.

Följ vår Facebookgrupp. Där kan alla gruppmedlemmar bidra med tips, artiklar bilder, inbjudan till seminarier mm.

Skolhusgruppen på LinkedIn

Skolhusgruppen på Instagram
 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter