Bli medlem i Skolhusgruppen

Medlemsskap i Skolhusgruppen innebär att information om föreningens evenemang, diskussionsinlägg och frågor kring skolplanering mm erhålls per mejl. Inbjudan till evenemang sänds per mejl samt annonseras på denna hemsida. Medlemsskapet medför en rabattering av kostnaden för evenemang av en storleksordning som beror på typen av evenemang. 
Årsavgiften är  350:-
Medlemsskapet i föreningen är personligt.

BLI MEDLEM! https://forening.foreningshuset.se/skolhusgruppen/blimedlem

MEDLEMMAR kan logga in på "Min sida" och boka evenemang och uppdatera adressuppgifter mm.
https://forening.foreningshuset.se/skolhusgruppen/loggain