Högstadiets skolgårdar

Skolhusgruppen arrangerar ett seminarium kring skolgårdar för högstadiet den 19 oktober klockan 17:30 via Teams.
Rut Lindeberg har gjort ett exmensarbete på SLU i Landskapsarkitektur där hon fokuserar på tonåringars utemiljö. Uppsatsens syfte är att undersöka hur gröna kvaliteter tillsammans med en medveten gestaltning för utomhusaktiviteter kan öka användningen av en skolgård på högstadiet. Studien tar fasta på vetenskapliga belägg som stödjer positiva hälsoeffekter när vi vistas i grönska. Uppsatsen genomförs med en undersökande gestaltning av Björkebyskolans skolgård, belägen i Järfälla kommun.
Ladda ner uppsatsen
Anmälan till seminariet. Kostnadsfritt för medlemmar och 100 kr för övriga som vill delta. Anmälan är obligatorisk

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln