Skolhusgruppens remissvar på Gestaltad livsmiljö

Skolhusgruppen har nu skickat in vårt remissvar på betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö till Kulturdepartementet. Vi har haft ett möte då 15 medlemmar deltog och diskuterade betänkandet ur barnperspektiv. Hur blir barnens livsmiljö? Skolans miljö ute och inne? LOU-frågor, hälsofrågor mm.
Sammanfattningsvis vill vi att Boverket i samverkan med Movium och Folkhälsomyndigheten ska ha utökat ansvar för barns livsmiljö och barns delaktighet i planering.
Vi vill också att Skolverket tillsammans med Boverket ska arbeta fram riktlinjer för barns livsmiljö i skolan. Det krävs en handledning eller vägledning för skolbyggande.
Skolinspektionen bör få ett updrag att aktivt bevaka och utvärdera skolans fysiska miljö.
Vi efterlyser också satsningar på forskning kring barn och unga och deras livsmiljö.
En bättre beställarkompetens önskar vi oss och kunskapsutvecklling kring LOU. Barns delaktighet i planering kräver undervisning i skolan om arkitektur och samhällsplanering. En förbättrad allmänbildning kring arkitektur och samhällsplanering ger i förlängningen såväl bättre rustade beställare och politiker som allmänhet.
Låt ArkDes finnas kvar med sin arkitekturpedagogiska verksamhet baserad på samlingar, basutställning och utställningar.
Läs remissvaret i sin helhet

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln