Kampen om marken - barnen på taket

Titti Olsson har skrivit en mycket tänkvärd artikel i Tidskriften STAD, som också är utlagd på Hållbar stads hemsida. Här citeras ingressen: "Tillgången till mark är starkt begränsad, ett minimimått på lekyta utomhus på 10 m2 per barn ska uppfyllas och landskapsarkitekterna ska redovisa ett visst antal olika lekfunktioner i sina förslag. Byggnadens tak och väggar tas till hjälp för att inom tomten rymma det utomhusutrymme som krävs. Konstmaterial rullas ut på terrasser och lutande väggar. Hur fungerar ett utomhus som allt mer förlorar kontakten med marken och jorden för barn och personal?"
Slutsatsen för envar som läser artikeln är att det INTE funkar med barnen på taket.
Länk till artikeln

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln