Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö

Fint i kombination med Boverkets allmänna råd och vägledning för barns utemiljö.
"Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design. Den särskilde utredaren Christer Larsson ska även nu analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling."....."Därför ges utredaren i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Detta inkluderar bl.a. frågor om medborgardialog och vikten av att se till barns och ungas särskilda förutsättningar för deltagande."
Läs hela pressmeddelandet

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln