Om oss

Skolhusgruppen är en förening med medlemmar som arbetar med skolplanering och skolplaneringsfrågor professionellt. Vi är arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, skolplanerare, pedagoger, miljöpsykologer, forskare mm. Skolhusgruppen har under många år arbetat aktivt för att skolmiljön och barnens livsmiljö, skolgårdar och näraliggande områden ska utformas med hög kvalitet i alla avseenden. Skolhusgruppen arrangerade en konferens 2013 ”Konkurrensen om marken”,  som resulterade i en antologi 2014, utgiven av Skolhusgruppen i samarbete med Arkus och Movium Skolans och förskolans utemiljöer, Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö. Flera av Skolhusgruppens medlemmar medverkade som experter i framtagandet av Boverkets och Moviums Vägledning och Allmänna råd för barns utemiljö i anknytning till skolor och förskolor, Gör plats för barn och unga! publicerad i maj 2015. Nu senast har vi tillsammans med Arkus givit ut en ny antologi 2017 Skolans nya rum - En antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur.
Föreningen anordnar studieresor och -besök, seminarier samt konferenser. Föreningen stödjer också publiceringar av skrifter rörande skolhusplanering.
Medlemsskap i föreningen är personligt och kostar 300:- per år.

BLI MEDLEM! https://forening.foreningshuset.se/skolhusgruppen/blimedlem

Styrelsen

Ordförande   Karolina Lorentzi  karolina.lorentzi@tengbom.se   
Vice ordförande: Joung-Min Kim joung-min@maxarkitekter.se
Kassör   Lars Lindstaf  lars.lindstaf@cedervallarkitekter.se  
Sekreterare, webmaster:  Suzanne de Laval  suzanne.delaval@arkitekturanalys.se   
Ledamot   Lars Benon  lars.benon@stockholm.se
Ledamot   Hans Flygare  hans.flygare@lararforbundet.se      
Suppleant  Jonna Isacson  jonna@jois.nu
Suppleant  Lisa Sjöstrand  lisa.sjostrand@lindbergstenberg.se
 
Föreningens styrelsemedlemmar väljs för 2 år i taget. Antalet medlemmar skall vara mellan 6 och 8
Ordförande väljs direkt av stämman för 1 år i taget. Övriga poster utses inom styrelsen av dess medlemmar.

Föreningens adress

SKOLHUSGRUPPEN  
c/o Karolina Lorentzi
Parkgatan 10
112 30 Stockholm
 

Övrig info

Organisationsnummer: 802401-2950 
 

Följ oss på Facebook

Kommande aktiviteter

17 april kl 13-16 på KTH Arkitektur deltar Skolhusgruppsmedlemmar i handledning av studenter som ritar skolor. anmälan

15 maj studieresa till Göteborg, Vi besöker Fridaskolan och Landamäreskolan. anmälan   Länk till inbjudan

13 september kl 13-16 seminarium nr 4 kring antologin,plats ej fastställd, läs mer genom att klicka på anmälan